Kategorite

Kategoria A

 • -Letërnjoftim
 • -Çertifikata e mjekut
 • -Dëftesa e notarizuar (Diploma)
 • -Me kategori B, 4 ore ligjerata
 • -Pa kategori B, 16 ore ligjerata
 • -16 ore vozitje, pjesa praktike
 • -Provim, poligon, qytet
Certifikata e mjekut 1200 den Pjesa teorike dhe praktike 15000 den

Regjistrohu

Kategoria B

 • -Letërnjoftim
 • -Çertifikata e mjekut
 • -Ndihma e parë (te kryqi i kuq)
 • -Dëftesa e notarizuar (Diploma)
 • -20 orë ligjerata, pjesa teorike
 • -36 ore vozitje, pjesa praktike
 • -Provim, test, poligon, qytet
Certifikata e mjekut 1200 den Certifikata e ndihmës së parë 1500 den Pjesa teorike dhe praktike 24500 den

Regjistrohu

Kategoria BE

 • -Letërnjoftim
 • -Çertifikata e mjekut
 • -Dëftesa e notarizuar (Diploma)
 • -Me kategori B, 4 ore ligjerata
 • -Pjesa praktike 8 orë vozitje
 • -Provim, qytet
 • -Leja e notarizuar
Certifikata e mjekut: 1200 den. Pjesa teorike dhe praktike 8000 den

Regjistrohu

Kategoria C

 • -Letërnjoftim
 • -Çertifikata e mjekut
 • -Dëftesa e notarizuar e shkolles fillore
 • -Leja B kategoria e notarizuar
 • -Pjesa teorike 10 ore (3 dit)
 • -Pjesa praktike 20 ore (10 dit)
 • -Provim, test, poligon, qytet
Certifikata e mjekut: 1200 den. Pjesa teorike dhe praktike 24000 den

Regjistrohu

Regjistrohu